การอบรมเรื่อง “การพัฒนาบุคลิกภาพด้านการสื่อสารสำหรับการเป็นพิธีกรมืออาชีพ” ให้บุคลากรการศึกษานอกระบบ

rt-4

Dr. วุฒิพงศ์ ถายะพิงค์ เป็น วิทยากร เรื่อง”การพัฒนาบุคลิกภาพด้านการสื่อสารสำหรับการเป็นพิธีกรมืออาชีพ “ ให้กับคณะครูและบุคลากรของการศึกษานอกระบบเขตกรุงเทพมหานคร ณโรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพมหานคร

rt-2
rt-1
rt-3
Recommended Posts