การอบรมเรื่อง “บริการดีด้วยเอ็นแอลพีแอนอีคิว” ให้บุคลากรโรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี

rty-2

มูลนิธิไทยรัฐวิทยาเรียนเชิญ Dr. วุฒิพงศ์ ถายะพิงค์ เป็นวิทยากรเรื่อง “ปลุกพลังความรู้สึกบวกและพลังจิตอาสา”เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพให้กับครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยาทั่วประเทศ ทั้งสี่ภูมิภาค

การอบรมเรื่อง “บริการดีด้วยเอ็นแอลพีแอนอีคิว” ให้บุคลากรโรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี
การอบรมเรื่อง “บริการดีด้วยเอ็นแอลพีแอนอีคิว” ให้บุคลากรโรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี
Recommended Posts