การอบรมเรื่อง “พลังเปลี่ยนชีวิต” ในงาน สัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี

tgh-1

Dr. วุฒิพงศ์ ถายะพิงค์ เป็นวิทยากรเปิดตัวออดิโอบุ๊คเรื่อง”พลังเปลี่ยนชีวิต”ในงาน สัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ทาวเวอร์อุบลราชธานี

การอบรมเรื่อง “พลังเปลี่ยนชีวิต” ในงาน สัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี
การอบรมเรื่อง “พลังเปลี่ยนชีวิต” ในงาน สัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี
Recommended Posts