การอบรมเรื่อง “การพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารอย่างมืออาชีพ” ให้ครูในสถานศึกษาเขตกรุงธนเหนือ

s__22929412

Dr. วุฒิพงศ์ ถายะพิงค์ เป็นวิทยากรเรื่อง “การพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารอย่างมืออาชีพ”ให้แก่คุณครูในสถานศึกษาเขตกรุงธนเหนือ ณ โรงแรมรอยัลซิตี้เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

s__22929413
s__22929414
s__22929411
s__22929410
Recommended Posts