การอบรม “การปรับความคิดและพฤติกรรม” ให้กับพยาบาลในชุมชนที่ทำงานกับผู้ป่วยติดเตียง

oiu-1

Dr. วุฒิพงศ์ ถายะพิงค์ เป็นวิทยากรกลุ่มเรื่อง”การปรับความคิดและพฤติกรรม”ให้กับพยาบาลในชุมชนที่ทำงานกับผู้ป่วยติดเตียงในชุมชน

oiu-2
oiu-3
Recommended Posts