การอบรมเรื่อง “ปลุกพลังใจอย่างไรให้ห่างไกลสิ่งเสพติดและอบายมุข” ให้แกนนำเยาวชนต่อต้านสิ่งเสพติดและอบายมุข

oi-6

Dr. วุฒิพงศ์ ถายะพิงค์ เป็นวิทยากรและโค็ชเรื่อง “ปลุกพลังใจอย่างไรให้ห่างไกลสิ่งเสพติดและอบายมุข” ให้แกนนำเยาวชนต่อต้านสิ่งเสพติดและอบายมุข โครงการของสำนักประชาสัมพันธ์เขต3 กรมประชาสัมพันธ์

oi-2
oi-4
Recommended Posts