การอบรม “ทำงานอย่างไรให้ใจเปี่ยมสุข” ให้คณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

pl-2

Dr. วุฒิพงศ์ ถายะพิงค์ เป็นวิทยากรเรื่อง “ทำงานอย่างไรให้ใจเปี่ยมสุข”ให้คณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

pl-1
Recommended Posts