การอบรมเรื่อง “การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อความสำเร็จในการทำงาน” นักศึกษาปีสี่คณะวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

njk-1

Dr. วุฒิพงศ์ ถายะพิงค์ เป็นวิทยากรเรื่อง”การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อความสำเร็จในการทำงาน”ให้กับนักศึกษาปีสี่คณะวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกปฏิบัติงานและสำเร็จการศึกษา

njk-2
njk-3
Recommended Posts