การอบรมเรื่อง “การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงาน” บุคลากรสาธารณสุขในหกจังหวัดภาคเหนือ

poi-5

Dr. วุฒิพงศ์ ถายะพิงค์ เป็นวิทยากรเรื่อง “การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงาน”ให้ผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้บริหาสาธารณสุข และบุคลากรบรรจุใหม่ของสายงานสาธารณสุขในหกจังหวัดภาคเหนือ ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมมราชชนนนีพะเยาและลำปาง

poi-3
poi-4
poi-1
poi-2
Recommended Posts