การสร้างแรงบันดาลใจเพื่อใส่ใจเด็กหลังห้องเรียน

Assoc. Prof. Dr. วุฒิพงศ์ ถายะพิงค์ เป็นวิทยากรเรื่อง #”การสร้างแรงบันดาลใจเพื่อใส่ใจเด็กหลังห้องเรียน” ให้คุณครูโรงเรียนต่างๆกลุ่มสนใจเฉพาะด้าน ในงานมหกรรมปฎิรูปการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้อง b10 ศูนย์การประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ จ.เชียงใหม่ จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

s__7118857
s__7118856
s__7118858
s__7118855
Recommended Posts